ค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวาสุเทวี

Last updated: 2016-06-25  | 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวาสุเทวี

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวาสุเทวี
ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559
..........
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม "เพื่อชีวิตดีงาม" สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Powered by MakeWebEasy.com