"คณะสงฆ์วัดสระเกศ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์"

Last updated: 2016-06-25  | 

"คณะสงฆ์วัดสระเกศ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์"

"คณะสงฆ์วัดสระเกศ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์"
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร นำคณะสงฆ์วัดสระเกศฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารีมหาเถร) อดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

Powered by MakeWebEasy.com