การจาริกปฎิบัติธรรมบูชาพระนวกโพธิ ๑๐๓ รูป ที่ได้รับการบรรพชาและอุปสมบทใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ พุทธคยา ตามโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Last updated: 2016-06-25  | 

การจาริกปฎิบัติธรรมบูชาพระนวกโพธิ ๑๐๓ รูป ที่ได้รับการบรรพชาและอุปสมบทใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ พุทธคยา ตามโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

ติดตามการจาริกปฎิบัติธรรมบูชาพระนวกโพธิ ๑๐๓ รูป ที่ได้รับการบรรพชาและอุปสมบทใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ พุทธคยา
ตามโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาส
ทรงเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๐๓ รูป ระหว่าง วันที่ ๑-๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เดินตามบาทพระศาสดา จาริกธรรมสู่สังเวชนียสถานทั้ง ๔
วัดไทยพุทธคยา สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยาธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสะเกศ ราชวรมหาวิหาร
เวลา ๒๐.๓๐ น. พระครูสุวัฒน์ รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดย-เนปาล และพระครูนิโครธบุญญากร ดร.ปรีชา นำคณะพระนวกะโพธิ ทั้ง๑๐๓ รูป และเจ้าหน้าผู้ติด ๔๐ ท่าน จุดเที่ยนแสดงความจงรักภักดี แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พร้อมได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา ณ หน้าลานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราช จากนั้น ได้ร่วมเดินสวดมนต์บท อิติปิโส เพื่อ สักการะบูชาพระมหาเจดีย์ และได้ตั้งจิตอธิษฐานส่งบุญในครั้งนี้กลับไปสู่ประเทศไทยเพื่อให้ทุกๆท่านได้รับความสุขความเจริญ จึงขออนุโมทนา

Powered by MakeWebEasy.com