พระนวกะบวชเฉลิมพระเกียรติฯ ครองราช ๗๐ ปี รุ่น ที่ ๒ จำนวน ๑๐๓ รูป ได้เดินทางขึ้นไปสวดเจริญพุทธมนต์ ทำสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชกูฏ

Last updated: 2016-06-25  | 

พระนวกะบวชเฉลิมพระเกียรติฯ ครองราช ๗๐ ปี รุ่น ที่ ๒ จำนวน ๑๐๓ รูป ได้เดินทางขึ้นไปสวดเจริญพุทธมนต์ ทำสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชกูฏ

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๔๐ น.พระนวกะบวชเฉลิมพระเกียรติฯ ครองราช ๗๐ ปี รุ่น ที่ ๒ จำนวน ๑๐๓ รูป ได้เดินทางขึ้นไปสวดเจริญพุทธมนต์ ทำสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มูลคันธกุฎี บนยอดเขาคิชกูฏ นี้เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งที่ควรแด่การระลึกถึงพระพุทธองค์ มีความกว้างประมาณ 3 ศอก ยาว 4 ศอก ซึ่งแคบมาก ผู้ที่มาถึงที่นี่ได้เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ ดวงจิตจะมีแต่ความเบิกบาน และก่อนถึงมูลคันธกุฎีจะพบกับ ซากอิฐก่อฐานสี่เหลี่ยมติดหน้าผา เชื่อกันว่าเป็นที่พักของพระอานนท์ ยอดอุปัฏฐาก เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า ได้ตามเสด็จไปทุกหนแห่ง ประดุจเป็นเงาตามตัว และได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเลิศทางพหูสูตร..@@


‪#‎พระนวกะอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว‬ เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๘๔ พรรษา รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๐๓ รูป


จัดโดย : สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมกับ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
: พระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค ๑๐,ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ,เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
: พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
พระวิทยากรพี่เลี้ยง : วัดไทยพุทธคาย และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์

Powered by MakeWebEasy.com