กิจกรรม "นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา" ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ ๑- ๓

Last updated: 2016-06-25  | 

กิจกรรม "นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา" ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสุรนารีวิทยา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ ๑- ๓

กิจกรรม "นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา"
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
...........
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ ๑- ๓
ห้อง EP (English Program) จำนวน ๑๕๓ คน
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม บ้านไร่ปลายตะวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
...........
อบรมโดย คณะพระวิทยากรกลุ่ม "เพื่อชีวิตดีงาม" ของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Powered by MakeWebEasy.com