กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ณ วัดเขานกกระจิบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Last updated: 2016-06-25  | 

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ณ วัดเขานกกระจิบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สติปัญญา
คำว่า “สติปัญญา” อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงมี ก็นำหน้าด้วยคำว่า “สติ” ก่อน “ปัญญา” จึงตามมา เพราะสติคือการรู้ตัวทั่วพร้อมอันเป็นภาวะที่เกื้อกูลแก่การเกิดปัญญา หรือเป็นทางมาแห่งปัญญานั่นเอง นั่นจึงชัดเจนแล้วว่า สติเป็นโล่ป้องกันคุ้มครองเราให้ปลอดภัยและกล้าในทุกสนามไม่ว่าจะเป็นชีวิต การงาน หรือสังคม - จากหนังสือ ธรรมะเยียวยาใจ สายใยปลายด้ามขวาน โดย กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม
-----------------------------------------------
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ณ วัดเขานกกระจิบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม โดยมีพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ เป็นประธานกลุ่ม ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

Powered by MakeWebEasy.com