ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนช่องแมววิทยาคม อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

Last updated: 2016-06-25  | 

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนช่องแมววิทยาคม อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
.................
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ.
ผู้มีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้ยาก.
ขุ. ธ. ๒๕/๓๖.
..................
ขอขอบพระคุณหลวงพ่อพระมหาสาธิต ฌาณธโร เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม ที่ได้นิมนต์พระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ให้มาแบ่งปันธรรมะ ข้อคิดแก่นักเรียนในโครงการคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนช่องแมววิทยาคม อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับการอบรมครั้งนี้ทั้งสิ้น ๔๒๗ คน
..................
ขออนุโมทนาท่านลำภึง ภุมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแมววิทยาคม ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆทั้งพร้อมขับเคลื่อนพัฒนานักเรียนด้วยธรรมะ
...................
อบรมโดยคณะพระวิทยากร กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

Powered by MakeWebEasy.com